Створення нормативно-правової бази дошкільної освіти України

Основний зміст статті

Н. С. Гарань

Анотація

Гарань Н. С. Створення нормативно-правової бази дошкільної освіти України (2000-2012 рр.)


Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню розвитку системи дошкільної освіти України. Мету пропонованої статті автор убачає в тому, щоб презентувати питання нормативно-правового забезпечення дошкільної освіти України. Автор намагається у хронологічній послідовності розглянути етапи створення правової бази дошкільної освіти України упродовж 2000–2012 рр.

Деталі статті

Як цитувати
Гарань, Н. (2013). Створення нормативно-правової бази дошкільної освіти України. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 265-269. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3323
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Н. С. Гарань, Донбаський державний педагогічний університет

аспірант

Посилання

1. Богуш А. Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти / Алла Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. – No 7 – С. 20–21.
2. Кононко О. Базовий компонент дошкільної совіти: концептуальні засади, зміст і перспективи впровадження у практику / Кононко О. // Педагогічна газета. – 2000. – No 7. – С. 4–5.
3. Лисенко Н. Нові пріоритети педагогіки дошкілля в Україні / Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 4. – С. 82–90.
4. Омеляненко Н. Дошкільна освіта: від концепції до програми / Ніна Омеляненко // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2010. – No 8 – С. 13–23.
5. Освіта України. Нормативно-правові документи. – К. : Міленіум, 2001. – 472 с.
6. Панасюк Т Два важливі документи в дошкіллі / Тамара Панасюк // Дошкільне виховання. – 2012. – No 6. – С. 2–3.
7. Панасюк Т. Розвиток дошкільної освіти: досягнення і перспективи / Тамара Панасюк // Дошкільне виховання. – 2012. – No 1. – С. 2–3.
8. Перший в історії незалежної України з’їзд працівників дошкільної освіти відбувся / Олег Єрєсько, Тамара Панасюк // Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України. – 2010. – No 11. – С. 12–28.
9. Пєхарєва С. В. Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06 / Світлана Вікторівна Пєхарєва. – Луганськ, 2009. – 20 с.
10. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах No 1/9–455 від 03.07.2009 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – No 22–23–24. – С. 16–20.
11. Положення про дошкільний навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – No 8. – С. 15–26.
12. Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – No 3. – С. 18–26.
13. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу. Наказ No 240/165 від 27.03.2006 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2006. – No 15. – С. 4–10.
14. Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України No 1204 від 16.11.2011 р. Положення про дошкільний навчальний заклад // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – No 34-35. – С. 41–55.
15. Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних закладах No 1/9-431 від 17.08.2005 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – No 25-26-27. – С. 86–88. 16. Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей No 1/9-812 від 26.11.2009 р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – No 34. – С. 28–32.
17. Про схвалення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. Рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України No 5/2-2 04.05.2012 р.; Базовий компонент дошкільної освіти України // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – No 13–14–15. – С. 38–64.
18. Янко О.В. Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06 / Олена Вікторівна Янко. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.