Дидактичні особливості побудови ефективної організації контролю математичної підготовки майбутніх економістів

Основний зміст статті

Є. Ю. Грибонос

Анотація

Грибонос Є. Ю. Дидактичні особливості побудови ефективної організації контролю математичної підготовки майбутніх економістів.


У статті наголошено на необхідності розробки ефективної організації контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення математичних дисциплін на основі виявлених у сучасній практиці суперечностей та інновацій у сфері освіти. Розкриті дидактичні особливості побудови ефективної організації контролю математичної підготовки майбутніх економістів.

Деталі статті

Як цитувати
Грибонос, Є. (2013). Дидактичні особливості побудови ефективної організації контролю математичної підготовки майбутніх економістів. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 276-281. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3326
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Є. Ю. Грибонос, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Бербец В. В. Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бербец Віталій Васильович. – Умань, 2005. – 184 с.
2. Беспалько В. П. Параметры и критерии диагностичной цели / В. П. Беспалько // Школьные технологии. – 2006. – No 1. – С. 118–128.
3. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов : [учеб.-метод. пособие] / В. П. Беспалько, Ю. Г. Татур. – М. : Высш. шк., 1989. – 144 с.
4. Методы системного педагогического исследования : [учебное пособие] / [под. ред. Н. В. Кузьминой]. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1980. – 172 с.
5. Педагогічний словник / [за ред. М. Ярмаченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
6. Сергієнко Н. В. Контроль знань студентів у системі MOODLE при вивченні вищої математики / Н. В. Сергієнко // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін очима студентів та викладачів : [матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Харків, 14–16 травня 2007 р.)]. – Харків, 2007. – С. 61–65.
7. Сікорський П. Принципи моделювання оцінювальних систем / Петро Сікорський, Ольга Біляковська // Шлях освіти. – 2006. – No 1. – С. 14–17.
8. Сікорський П. Моделювання дидактичних систем оцінювання / Петро Сікорський, Ольга Біляковська // Шлях освіти. – 2006. – No 2. – С. 2–6.
9. Харитонова И. В. Рейтинговая система контроля математических знаний студентов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. / Харитонова Ирина Владимировна. – Москва, 2003. – 185 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.