Формування творчого підходу до навчання

Основний зміст статті

С. М. Грищенко

Анотація

Грищенко С. М. Формування творчого підходу до навчання.


У статті висвітлюється проблема формування творчого підходу викладача до організації навчального процесу і творчого ставлення студентів до навчання в предметно-орієнтованому комп’ютерному середовищі.

Деталі статті

Як цитувати
Грищенко, С. (2013). Формування творчого підходу до навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 281-285. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3327
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

С. М. Грищенко, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувач

Посилання

1. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во КГУ, 1988. – 240 с.
2. Артемьева О. А. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности : [монография] / О. А. Артемьева, М. Н. Макеева. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 208 с.
3. Википедия с описанием Google Earth. [Електронный ресурс] / Википедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/GoogleEarth.
4. Володарская Е. Б. Творчество как неотъемлемое требование к профессиональной компетентности преподавателя иностранных языков / Е. Б. Володарская, М. М. Степанова // Инновационные компетенции и креативность в исследовании и преподавании языков и культур : [сборник статей по материалам II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, 20 ноября 2009 г., г. Москва]. – М. : РГСУ, 2009. – С. 124–127.
5. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. –М. : Педагогика, – 1981. – 116 с.
6. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – 2-е изд. – М. : Гуманитарный изд. центр «Владос», 1999. – 360 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.