Мовна ситуація південно-східного регіону і врахування її впливу на процес навчання дошкільників української мови

Основний зміст статті

Л. І. Казанцева

Анотація

Казанцева Л. І. Мовна ситуація південно-східного регіону і врахування її впливу на процес навчання дошкільників української мови.


У статті визначено особливості стану мовної ситуації південно-східного регіону України, надано характеристику соціомовленнєвого середовища як чинника формування мовної особистості дитини-дошкільника.

Деталі статті

Як цитувати
Казанцева, Л. (2013). Мовна ситуація південно-східного регіону і врахування її впливу на процес навчання дошкільників української мови. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 289-296. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3329
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Л. І. Казанцева, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Белл Р.Социолингвистика: цели, методы и прийомы : [моногрофия] / Р. Г. Белл. – М. : Международные отношения, 1980. – 318 с.
2. Кісь Р. Етнічна маргінальність і мовлення (про деякі аспекти етнолінгвістичної ситуації в містах України / Р. Кісь // Урок української. – 1999. – No 2–3. – С. 6–12.
3. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підручник] / М. П. Кочерган. – К. : Видав. центр «Академія», 1998. – 288 с.
4. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики: [монографія] / Л. Масенко. – К. : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 243 с.
5. Українська мова. Енциклопедія ; ред. кол.: В. М. Русанівський та ін. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с.
6. Швейцер А. Д. Введение в социолингвистику : [учеб. пособ]. / А. Д. Швейцер, Л. Б. Никольский. – М. : Высшая школа, 1978. – 216 с.
7. Ferguson C. K. A. Diglossia. – Word, 1962. – vol. 15. – No 2. – P. 3–11.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.