Стан викладання української мови в закладах освіти Автономної Республіки Крим

Основний зміст статті

Ю. К. Картава

Анотація

Картава Ю. К. Стан викладання української мови в закладах освіти Автономної Республіки Крим


У статті висвітлено сучасний стан викладання української мови в загальноосвітніх закладах АР Крим, проаналізовано нормативну базу і з’ясовано основні тенденції щодо підвищення рівня викладання української мови вчителями-філологами.

Деталі статті

Як цитувати
Картава, Ю. (2013). Стан викладання української мови в закладах освіти Автономної Республіки Крим. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 296-299. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3330
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Ю. К. Картава, Євпаторійський інститут соціальних наук "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта)

старший викладач кафедри української та російської філології

Посилання

1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Мови і літератури» // Інформаційний збірник МО України. – 2004. – No 1–2. – 164 с.
2. Картава Ю. К. Лінгвістична компетентність як важлива складова професіоналізму вчителя-філолога / Ю. К. Картава. // Матеріали восьмої Міжнародної інтернет-конференції «Україна наукова». – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2011. – С. 28–30.
3. Пуховська Л. П. Стратегія розвитку професіоналізму педагогів на зламі століть / Л. П. Пуховська // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – No2.– С.29–32.
4. Семеног О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету): дис. ... д-ра пед.. наук: 13.00.04./ О. М. Семеног. – К., 2005. – 476 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.