Інноваційні шляхи формування компетентності самоосвіти студентів у навчальному процесі педагогічного університету

Основний зміст статті

О. Б. Кисельова

Анотація

Кисельова О. Б. Інноваційні шляхи формування компетентності самоосвіти студентів у навчальному процесі педагогічного університету.


У статті розглянуто сутність, структуру компетентності самоосвіти майбутнього педагога в умовах відкритого інформаційно-навчального простору. Особливу увагу приділено аналізу інноваційних шляхів її формування у навчальному процесі педагогічного університету.

Деталі статті

Як цитувати
Кисельова, О. (2013). Інноваційні шляхи формування компетентності самоосвіти студентів у навчальному процесі педагогічного університету. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 300-303. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3331
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. Б. Кисельова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Вища освіта України і Болонський процес, за ред. В. Г. Кремня. Авт. кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, та ін. – Тернопіль, 2004. – 243 c.
2. Кисельова О. Б. Сутність і критерії сформованості компетентності самоосвіти майбутнього педагога / О. Б. Кисельова // Педагогіка та психологія : [зб. наук. праць]. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2010. – Вип. 36. – С. 70-76.
3. Кисельова О. Б. Формування компетентності самоосвіти у майбутніх педагогів в умовах інформаційно-навчального середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / О. Б. Кисельова. – Х., 2011. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.