Особливості формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання

Основний зміст статті

С. В. Ковалевський
Л. В. Кошева

Анотація

Ковалевський С. В., Кошева Л. В. Особливості формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання.


У статті розкрито особливості процесу формування особистісних якостей студента в контексті корпоративної культури, яка є основною складником, що дозволяє організації бути успішною в умовах ринкових відносин. Висвітлено шляхи формування корпоративних якостей студентів як майбутніх випускників, орієнтованих на ринок праці.

Деталі статті

Як цитувати
Ковалевський, С., & Кошева, Л. (2013). Особливості формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 304-309. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3332
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

С. В. Ковалевський, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор техн. наук, професор

Л. В. Кошева, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Ковалевский С. В. Корпоративная культура как среда формирования системы ценностей студента и выпускника вуза / С. В. Ковалевский // Корпоративна культура організацій XXI століття :[ зб. наук. праць] / за заг. ред. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – С. 8–11.
2. Корпоративна культура : [навч. посіб.] / Г. Л. Хаєт, О. Л. Єськов, С. В. Ковалевський [та ін.] ; за заг. ред. Г. Л. Хаєта. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 404 с.
3. Кошева Л. В. Формування особистісних властивостей студентів засобами фізичного виховання : [навчальний посібник для викладачів з фізичного виховання] / Л. В. Кошева. – Краматорськ : ДДМА, 2008. –
96 с.
4. Кошева Л. В. Ресурси системного підходу у фізичному вихованні майбутніх фахівців у вищій школі / Л. В. Кошева // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [наукова монографія] / за редакцією проф. Єрмакова С. С. – Харків : ХДАДМ(ХХПІ), 2007. – No 11. – С. 139–143.
5. Медведева О. А. Новый подход к преподаванию основ корпоративной культуры в вузе / О. А. Медведева , Р. Ф. Суровцева // Корпоративна культура організацій XXI століття : [зб. наук. праць] / за заг. ред. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – С. 138–142.
6. Халитова И. С. Вуз как среда формирования корпоративной культуры будущих инженеров / И. С. Халитова // Образование и саморазвитие. – 2007. – No 6. – С. 106–113.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.