Наукові школи як джерело розвитку корпоративної культури педагогічного університету

Основний зміст статті

Т. І. Койчева

Анотація

Койчева Т. І. Наукові школи як джерело розвитку корпоративної культури педагогічного університету.


У статті розглянуто сучасні інтерпретації феномену наукової школи, обґрунтовується її роль в інноваційному розвитку вищого навчального закладу, формуванні і розвитку корпоративної культури педагогічного університету.

Деталі статті

Як цитувати
Койчева, Т. (2013). Наукові школи як джерело розвитку корпоративної культури педагогічного університету. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 316-322. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3334
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Т. І. Койчева, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

начальник науково-дослідного сектору, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Антонов А. Н. Преемственность и возникновение нового знания в науке / А. Н. Антонов. – М. : Московский университет, 1985. – 171 с.
2. Внутренние и внешние факторы развития науки (историографический аспект проблемы). – М. : ИНИОН, 1983. – 72 с.
3. Глущенко Л. Ф. Важная форма развития научного потенциала высшей школы – научные школы / Л. Ф. Глущенко, Н. А. Глущенко, Н. Г. Лаптева // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – No 3. – С. 49.
4. Грезнева О. Ю. Научные школы (педагогический аспект) / О. Ю. Грезнева – М. : Моск. гуманитар. ун-т, 2003. – 69 с.
5. Леднев В. С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству / В. С. Леднев – М. : МГАУ, 2001. – 120 с.
6. Научная деятельность в системе современной культуры : [сб. науч. трудов]. – Новосибирск : АН СССР, Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии, 1987. – 242 с.
7. Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы / К. Поппер – М. : Прогресс, 1983. – 606 с.
8. Толкачев В. В. Традиция как феномен культуры: философский анализ: дисс. ... к. филос. н. : 09.00.13 / Толкачев Вадим Валерьевич. – Ставрополь, 1999. – 155 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.