Проблема наступності дошкільної і початкової освіти

Основний зміст статті

С. М. Кондратюк
Н. М. Павлущенко
О. М. Король

Анотація

Кондратюк С. М., Павлущенко Н. М., Король О. М. Проблема наступності дошкільної і початкової освіти.


У статті розкрито наукові аспекти наступності дошкільної та початкової освіти, вказується на позитивний вплив наступності в роботі дитячого садка і початкової школи. Розглядаються питання психолого-педагогічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі та необхідність підготовки педагогічних кадрів до такого роду діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Кондратюк, С., Павлущенко, Н., & Король, О. (2013). Проблема наступності дошкільної і початкової освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 322-326. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3335
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

С. М. Кондратюк, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат пед. наук, доцент

Н. М. Павлущенко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 кандидат пед. наук, доцент

О. М. Король, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Вашуленко О. Питання наступності в педагогічній теорії / О. Вашуленко // Педагогіка і психологія. – 2005. – No4. – С. 49–58.
2. Енциклопедія освіти / В. Г. Кремень // Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 10–40.
3. Зязюн І. А. Філософія неперервної освіти: Здобутки, пошуки, проблеми / І. А. Зязюн // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 6-и книгах, кн. 1. – Чернівці: Митець, 1996. – 152 с.
4. Кузьмінський А. І. Організаційно-педагогічні основи безперервної освіти педагогічних кадрів: автореф. дис... канд. пед. наук / А. І. Кузьмінський – К., 1997. – 19 с.
5. Лубенец Н. Д. Общественные и семейные начала в детском возрасте / Наталия Дмитриевна Лубенец // Дошкольное воспитание. – 1911. – No 2. – С. 62–70.
6. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підручник [для студентів педагогічних факультетів] / О. Я. Савченко – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.