Ігрове емоційно-діяльнісне навчання як педагогічна технологія

Основний зміст статті

Л. В. Кужільна

Анотація

Кужільна Л. В. Ігрове емоційно-діяльнісне навчання як педагогічна технологія.


У статті здійснено аналіз теоретичних основ методики М. Зайцева як педагогічної тенології, що задіює безліч сенсорних каналів, передбачає подання інформації блоками, підкреслює значимість опорних сигналів. Доведено, що розробки М. Зайцева дозволяють організувати розвивальний простір для дітей дошкільного і шкільного віку, надають педагогам змогу творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам його подання(методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності, кардинально скорочувати час оволодіння навиками читання і грамотного письма.

Деталі статті

Як цитувати
Кужільна, Л. (2013). Ігрове емоційно-діяльнісне навчання як педагогічна технологія. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 326-329. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3336
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Л. В. Кужільна, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філол. наук, доцент

Посилання

1. Богуш А. М. Мовна підготовка дітей до школи / А. М. Богуш // Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів] / упоряд. А. М. Богуш . Ч.1 та 2. – К. : ВД «Слово», 2005. – С. 704–708.
2. Булдович М. Читати граючись. Кубики Зайцева. З досвіду роботи дитячого садка «Гармонія» / М. Булдович. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
3. Журова Л. Є. Психологічні засади початкового навчання читання / Л. Є. Журова // Дошкільна лінгводидактика : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів] / упоряд. А. М. Богуш. Ч.1 та 2. – К. : ВД «Слово», 2005. – С. 671–673.
4. Турбовской Я. С. Игровое эмоциональоно-деятельностное обучение или теоретические основы методики Н.Зайцева / Я. С. Турбовской. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metodikinz.ru/publ/?page=.sci.trubo&dept=3.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.