Підготовка майбутніх педагогів до комунікативної діяльності в навчальному процесі вищої школи

Основний зміст статті

І. Г. Максименко
О. Л. Пінська

Анотація

Максименко І. Г., Пінська О. Л. Підготовка майбутніх педагогів до комунікативної діяльності в навчальному процесі вищої школи.


У статті висвітлюється сутність комунікативної діяльності, розкривається технологія організації комунікативно спрямованого навчання як умови ефективної підготовки студентів до комунікативної діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Максименко, І., & Пінська, О. (2013). Підготовка майбутніх педагогів до комунікативної діяльності в навчальному процесі вищої школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 329-334. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3337
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

І. Г. Максименко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

О. Л. Пінська, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Андреева Г. М. Общение и оптимизация совместной деятельности / [под редакцией Г. М. Андреевой, Я. Яноушека] – М. : МГУ, 1987. – 302 с.
2. Бабанский Ю. К. Педагогика / Ю.К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1998. – С. 345–365. 3. Бодалев A. A. Психологические трудности общения и их преодоление / A.A. Бодалев // Педагогика. – 1992. – No 5,6.– С.77–81.
4. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: [підручник] / Н. Ю. Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004 – 383 с.
5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: [навч. посіб.] / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2006. – 256 с.
6. Кан-Калик В. А. Педагогическое творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М.: Педагогика,1990. – 144 с.
7. Коломинский Я. Л. Психология общения / Я. Л. Коломинский.– М. : Знание, 1974. – 96 с.
8. Коммуникативность общения в практику работы школы / под ред. И. Е. Пассова. – М. : Просвещение, 1985. – 127 с.
9. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.
10. Ломов Б. Ф. Категории общения и деятельности в психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы философии.– 1979. – No 8. – С. 34–47.
11. Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Забродський.– К. : Главник, 2005. – 112 с.
12. Петровский A. B. Личность. Деятельность. Коллектив / A. B. Петровский. – М. : Политиздат, 1982. – 255 с.
13. Рыданова И. И. Основы педагогического общения / И. И. Рыданова. – М. : Белорусская наука, 1998. – 319 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.