Основи формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Основний зміст статті

Л. А. Матвійчук

Анотація

Матвійчук Л. А. Основи формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.


У статті обґрунтовано зміст формування професійних знань, розглянуто принципи актуальності використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, визначено рівні сформованості знань та особисті якості майбутніх інженерів-програмістів.

Деталі статті

Як цитувати
Матвійчук, Л. (2013). Основи формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 339-342. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3339
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Л. А. Матвійчук, Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна"

асистент

Посилання

1. Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура і становлення / М. Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. – No 4. – С.62 – 69.
2. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року, No 4312-VI.
3. Клочко В. І. Формування знань майбутніх інженерів з інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь : монографія / В. І. Клочко, З. В. Бондаренко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 216 с.
4. Романова Є. С. популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы/ Є. С. Романова. – СПб.: Питер, 2008. – 462 с.
5. Хуторской А.В. Современная дидактика/ А. В.Хуторовський. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.