Взаємодія ДНЗ із сім’єю, що виховує дитину з особливими потребами

Основний зміст статті

І. Л. Паласевич

Анотація

Паласевич Л. І. Взаємодія ДНЗ із сім’єю, що виховує дитину з особливими потребами.


У статті висвітлено основні аспекти виховання дітей з особливими потребами в умовах сім’ї; акцентується увага на тому, що подолання труднощів опіки, догляду та виховання залежить від уміння батьків прийняти особливості розвитку дитини, організувати власну поведінку відповідно до її можливостей і здібностей; підкреслюється значення скоординованої роботи соціально-педагогічних фахівців у підтримці та супроводі таких сімей.

Деталі статті

Як цитувати
Паласевич, І. (2013). Взаємодія ДНЗ із сім’єю, що виховує дитину з особливими потребами. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 347-352. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3342
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

І. Л. Паласевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Алєксєєнко Т. Готовність батьків до виховання дитини / Т. Алєксєєнко // Педагогіка і психологія. – 2002. – No 4. – С. 37–46.
2. Вавіна Л. Створення інноваційного навчально-виховного середовища як головна умова комплексної реабілітації дітей з розладами зору / Л. Вавіна // Дефектологія. – 2001. – No 4. – С. 11–13.
3. Дегтяренко Т. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами / Т. Дегтяренко, Л. Вавіна. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.
4. Кравченко Т. «Життєві сценарії» сім’ї та їхній вплив на соціальний розвиток особистості / Т. Кравченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – No 1 – 2. – С. 61–67.
5. Макаренко І. Соціально-психологічний супровід сім’ї, яка має дитину з особливими потребами / І. Макаренко // Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : колективна монографія / авт. кол. : О. Алматьєва, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, В. Докучаєва, В. Желанова, Н. Курило, С. Курінна та ін.; за заг. ред. В. Докучаєвої; Держ. закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 467–491.
6. Мальцева О. Педагогічна культура сім’ї як соціально-педагогічна проблема / О. Мальцева // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2007. – No 2. – С. 54–58.
7. Пантюк Т. Основи корекційної педагогіки / Т. Пантюк, О. Невмержицька, М. Пантюк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2007. – 278 с.
8. Садова І. Основи дефектології / І. Садова. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 230 с

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.