Особливості попередження ситуативних негативних проявів у поведінці старших дошкільників

Основний зміст статті

Н. П. Пихтіна

Анотація

Пихтіна Н. П. Особливості попередження ситуативних негативних проявів у поведінці старших дошкільників.


У статті окреслено, обґрунтовано та практично вивчено особливості попередження ситуативних негативних проявів у поведінці старших дошкільників.

Деталі статті

Як цитувати
Пихтіна, Н. (2013). Особливості попередження ситуативних негативних проявів у поведінці старших дошкільників. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 352-358. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3343
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Н. П. Пихтіна, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / [наук. ред. та упор. О. Л. Кононко]. – 3-тє вид., випр. – К. : Світич, 2009. – 430 с.
2. Білоусова В. О. Виховання культури поведінки дітей / В. О. Білоусова – К. : Радянська школа, 1986. – 160 с.
3. Медведєв Т. П. Все починається в сім’ї / Т. П. Медведєв, А.В. Над’ярний. – К. : Молодь, 1983. – 104 с.
4. Оржеховська В. М. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: [навч. посіб.]. / В.М. Оржеховська, Т.Є. Федорченко. – Черкаси, 2008. – 376 с.
5. Пихтіна Н. П. Профілактика негативних проявів у поведінці дітей. Тексти лекцій. / Н.П. Пихтіна. – Ніжин, 2012. – 65 с.
6. Федорова М. А. Виховання культури поведінки у дітей 6–7-го років життя (в умовах навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок») : дис... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. : 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Федорова Марія Анатоліївна. – К., 2005. – 237 с.
7. Федорченко Т. Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей : [навч.-метод. посіб.] / Т. Є. Федорченко. – К. : Тов. «ХІК», 2003. – 128 с.
8. Федорченко Т. Є. Рання профілактика девіантної поведінки молодших школярів : [навч.-метод. посіб.] / Т. Є. Федорченко, О. В. Потапова. – Запоріжжя : ПП «АА Тандем», 2008. – 236 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.