Методологія словоцентризму мовної освіти дітей у творах французьких філософів ХХ століття

Основний зміст статті

О. Б. Полєвікова

Анотація

Полєвікова О. Б. Методологія словоцентризму мовної освіти дітей у творах французьких філософів ХХ століття.


Автор статті досліджує розвиток поглядів на природу та функції мови у творах французьких філософів ХХ століття як методологічну основу словоцентричного підходу до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку.

Деталі статті

Як цитувати
Полєвікова, О. (2013). Методологія словоцентризму мовної освіти дітей у творах французьких філософів ХХ століття. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 364-369. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3346
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. Б. Полєвікова, Херсонський державний університет

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: [пер. с нем.] / общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
2. Диб’як Н. Філософія мови. Шляхи до істини / Н. Диб’як // Дивослово. – 1997. – No5–6. – С.15–16.
3. Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века: [сб. статей А. Бретона, Ж. П. Сартра, Г. Марселя, М. Бланшо, Р. Барта и др., а также избр. работы самого Ж. Батая]. – СПб. : Мифрил, 1994. – 346 с.
4. Фуко М. Археологія знання / Мішель Фуко. – Київ : Знання, 1996. – 156 с.
5. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления / [cост., пер. с нем. и ком. В. В. Бибихина]. – М. : Республика, 1993. – 447 с.
6. Хесле В. Гении философии нового времени / В. Хесле // М. : Наука, 1992. – 224 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.