Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема

Основний зміст статті

В. В. Прошкін

Анотація

Прошкін В. В. Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема.


У статті наголошено на необхідності розроблення спеціальної педагогічної системи інтеграції університетської науки й освіти, що визначає стратегічний напрямок наукового розвитку університету й розкриває технологію покращення професійної підготовки майбутніх учителів. Установлено, що в сучасних дослідженнях недостатньо вирішено проблему максимального поєднання науки з навчальним процесом на всіх його етапах.

Деталі статті

Як цитувати
Прошкін, В. (2013). Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 374-379. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3348
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

В. В. Прошкін, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Глущенко А. А. Влияние интеграции учебной и научной деятельности преподавателей высшей школы на качество подготовки специалиста : дисc. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Глущенко Александр Алексеевич. – М., 1998. – 431 с.
2. Сазонова З. С. Интеграция образования, науки и производства как методологическое обоснование подготовки современного инженера : дисс. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Сазонова Зоя Сергеевна. – Казань, 2008. – 439 с.
3. Якушева С. Д. Университетский образовательный округ – интеграция науки, образования и практики : [монография] / С. Д. Якушева. – М. : АПКиППРО, 2009. – 200 с.
4. Супян В. Б. Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования : монография / В. Б. Супян. – М. : Магистр, 2009. – 339 с.
5. Микитюк О. М. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст. : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Микитюк Олександр Миколайович. – Х., 2003. – 405 с.
6. Гнізділова О. А. Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в ХХ столітті : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гнізділова Олена Анатоліївна. – Х., 2012. – 499 с.
7. Князян М. О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. О. Князян. – Одеса, 2007. – 45 с.
8. Луценко І. В. Формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студентського наукового товариства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Луценко Ірина Володимирівна. – Луганськ, 2011. – 212 с.
9. Тихенко Л. В. Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності в Малій академії наук України. : дис. ... канд. наук : 13.00.07 / Тихенко Лариса Володимирівна. – Полтава, 2009. – 199 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.