Науково-педагогічна думка про морально-естетичне виховання засобами музичного мистецтва

Основний зміст статті

Л. М. Ракітянська

Анотація

Ракітянська Л. М. Науково-педагогічна думка про морально-естетичне виховання засобами музичного мистецтва.


У статті проаналізовано погляди сучасних науковців на проблему взаємозв’язку морального та естетичного у філософських та психолого-педагогічних дослідженнях.

Деталі статті

Як цитувати
Ракітянська, Л. (2013). Науково-педагогічна думка про морально-естетичне виховання засобами музичного мистецтва. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 379-382. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3349
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Л. М. Ракітянська, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Горбенко С. С. Морально-естетична спрямованість у вивченні пісенного матеріалу на уроці музики / С. С. Горбенко// Мистецтво у школі: зб. статей [упоряд. І. М. Гадалова]. – К. : Обрій, 1996. – С. 30 – 32.
2. Зязюн І. А. Соціокультурне проектування естетичного досвіду / І. А. Зязюн // Естетичний досвід вчителя. – Херсон, 1997. – С.20–23.
3. Канарский А. С. Природа искусства и активность его эстетического воздействия на человека/ А. С. Канарский // Вопросы философии. – 1991. – No 2 – С. 15–19.
4. Коваль Л. Г. Виховання почуття прекрасного/ Лариса Григорівна Коваль. – К. : Рад. школа, 1983. – 120 с.
5. Фортова А. И. О диалектическом единстве нравственного и эстетического: [монография] / Александра Ивановна Фортова. – К. : Высшая школа, 1985. – 150 с.
6. Хлебик С. Р. Формирование нравственно – эстетического опыта младших школьников средствами искусства / С. Р. Хлебик // Искусство в школе. – 2001. – No 3. – С. 15–17.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.