Взаємодія сім’ї та освітньої установи у соціалізації особистості в дитинстві

Основний зміст статті

І. П. Рогальська

Анотація

Рогальська І. П. Взаємодія сім’ї та освітньої установи у соціалізації особистості в дитинстві.


У статті автор звертається до висвітлення особливостей взаємодії сім’ї та освітньої установи у соціалізації особистості в дитинстві з позиції її специфіки у сучасних  умовах  соціальної нестабільності, зокрема через обґрунтування дошкільної установи як відкритої соціально-педагогічної системи, що різнобічно пов’язана з довкіллям.

Деталі статті

Як цитувати
Рогальська, І. (2013). Взаємодія сім’ї та освітньої установи у соціалізації особистості в дитинстві. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 382-388. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3350
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

І. П. Рогальська, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Асмолов О. Главное – сохранить почемучек / О. Асмолов // Дошкольное воспитание. – 2005. – No 3. – С. 68–69.
2. Богуш А. М. Дитинство: погляд сьогодення / А.М. Богуш // Виховання і культура. – 2003. – No 1-2. – С. 4–10.
3. Детский сад вчера, сегодня, завтра // Дошкольное воспитание. – 2005. – No 8. – С. 88–95.
4. Ніколаєнко С. Якісна освіта – запорука реалізації особистості / С. Ніколаєнко // Дошкільне виховання. – 2007. – No 9. – С. 3–6.
5. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка / Г. Т. Хоментаускас. – М. : Педагогика, 1989. – 154 с.
6. Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сім’ї: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Н. Д. Щербак. –
Луганськ, 2004. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.