Вивчення спецкурсу «Основи наукової організації навчальної праці студентів» як умова ефективності навчального процесу

Основний зміст статті

Я. В. Топольник

Анотація

Топольник Я. В. Вивчення спецкурсу «Основи наукової організації навчальної праці студентів» як умова ефективності навчального процесу.


У статті розглянуто аспекти проблеми наукової організації навчальної праці студентів педагогічного ВНЗ. Зазначено, що вимоги НОП охоплюють усі сторони життя студентів як у сфері навчально-пізнавальної діяльності, так і у сфері вільного часу. Доведено, що майбутні вчителі повинні оволодіти основами наукової організації педагогічної праці, уміннями НОП школярів. Звертається увага на те, що кращого результату навчання можна досягти за умови поєднання спеціального курсу щодо формування навчальних умінь з викладанням конкретних предметів психолого-педагогічного циклу. Подаються основні положення програми розробленого автором спецкурсу.

Деталі статті

Як цитувати
Топольник, Я. (2013). Вивчення спецкурсу «Основи наукової організації навчальної праці студентів» як умова ефективності навчального процесу. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 392-397. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3352
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Я. В. Топольник, Донбаський державний педагогічний університет

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Аніщенко О. В. Наукова організація праці учнів і педагогів в історії загальноосвітньої школи України : [навчальна програма спецкурсу] / Олена Валеріївна Аніщенко. – Ніжин : МІЛАНІК, 2008. – 19 с.
2. Аніщенко О. В. Спецкурси з наукової організації праці у професійній підготовці вчителів: історія та сьогодення / Олена Валеріївна Аніщенко // Nastolení moderní vědy – 2008: materiály IV Mezinárodní vědecko-praktická conference (27.09. – 05.10.2008, м. Дніпропетровськ – м. Прага (Чехія). – Praha : «Publishing House Education and Science» s.r.o., 2008. – Dil. 5. Pedagogika. – С. 66 – 70.
3. Бойко Я. В. Основи наукової організації навчальної праці студентів : програма спецкурсу / Яна Володимирівна Бойко. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2010. – 26 с.
4. Вивчення основ наукової організації праці у педагогічному вузі // Радянська школа. – 1966. – No5. – С. 44–50.
5. Программы педагогических институтов. Основы научной организации педагогического труда : спецкурс. – М. : УМС при МП, 1982. – 23 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.