Тенденції і перспективи трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України

Основний зміст статті

Є. Д. Харькова

Анотація

Харькова Є. Д. Тенденції і перспективи трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України


У статті розглянуто проблему трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України, визначено провідні чинники передшкільної освіти, які зумовили виокремлення передшкільної освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Харькова, Є. (2013). Тенденції і перспективи трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 407-410. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3355
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Є. Д. Харькова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

викладач

Посилання

1. Біла книга національної освіти України / за ред. В. Г.Кременя. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 342 с.
2. Курило В. С. Становлення і розвиток системи освіти та педагогічної думки східноукраїнського регіону в XX столітті: дис. доктора пед. наук: 13.00.01 / Курило В. С. – Луганськ, 2000. – 477 с.
3. Лист МОН України «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» No1/9-431 від 17.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt: // www.yur-info. оrg. da / doc / jsp /.
4. Авдюгіна К. Про підготовку дітей до навчання в школі / К. Авдюгіна // Дошкільне виховання. – К. : Рад. школа, 1959. – No12. – С. 10-13.
5. Педагогіка вищої школи : [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д.Ушинського, 2002. – 344 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.