Реалізація технології громадянського виховання студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ

Основний зміст статті

Г. В. Хітрова

Анотація

Хітрова Г. В. Реалізація технології громадянського виховання студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ.


У статті розкрито сутність і зміст технології громадянського виховання студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Визначено ключові етапи та напрями діяльності суб’єктів вищої школи. Наведено приклади використання форм і методів формування громадянськості студентів.

Деталі статті

Як цитувати
Хітрова, Г. (2013). Реалізація технології громадянського виховання студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 410-414. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3356
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Г. В. Хітрова, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)

аспірант

Посилання

1. Борищевський М. Громадянська спрямованість як міра соціальної відповідальності особистості / М. Борищевський // Педагогічна та психологічні науки в Україні. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 3. – С. 93–102.
2. Виховання громадянина : Сутність громадянського виховання [П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицька] // Шкільна бібліотека. – 2003. – No8. – С. 3–19.
3. Ортинський В. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ.вищ.навч.закл.] / В. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
4. Панфилова А. Инновационные педагогические технологии : Активное обучение : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / А. Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.
5. Сігова А. Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / А. Сігова. – Луганськ, 2008. – 20 с.
6. Сопівник І. Формування громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. Сопівник. – Тернопіль, 2006. –22 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.