Шкільна навчальна література в період відбудови та удосконалення радянськоїмоделі освіти в УРСР (1944–50-ті роки)

Основний зміст статті

О. Е. Жосан

Анотація

Жосан О. Е. Шкільна навчальна література в період відбудови та удосконалення радянськоїмоделі освіти в УРСР (1944–50-ті роки).


У статті аналізуються стан та тенденції розвитку шкільної навчальної літератури в Україні в1944 – 1959 роках, з’ясовуються чинники впливу на формування її змісту, визначаються структурата функції.

Деталі статті

Як цитувати
Жосан, О. (2013). Шкільна навчальна література в період відбудови та удосконалення радянськоїмоделі освіти в УРСР (1944–50-ті роки). Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 431-435. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3361
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

О. Е. Жосан, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

доцент

Посилання

1. Березівська Л. Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : дис. ... доктора пед. наук за спец. 13.00.01 / Лариса Дмитрівна Березівська. – К., 2009. – 871 с.
2. Богуславский М. В. ХХ век российского образования / М.В.Богуславский. – М. : ПЕР СЭ, 2002. – 336 с.
3. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підруч. Вид. 3-те. / Кордон М.В. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с.
4. Кузьменко В. В. Забезпечення навчальною літературою школярів як фактор впливу на формування у школярів наукової картини світу / В. В. Кузьменко // Зб. наук. праць. Пед. науки. Вип. 49. – Херсон : ХДУ, 2008. – С. 22-25.
5. Постанови партії та уряду про школу. – К.-Х. : Рад. шк., 1947. – 152 с.
6. Смагін І. І. Методичні засади створення і функціонування підручників із суспільствознавчих предметів у загальноосвітній школі України (1920-1990 рр.) : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Смагін Ігор
Іванович. – К., 2011. – 562 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.