Розвиток системи охорони материнства й дитинства в Україні в 1920–40-х рр.

Основний зміст статті

С. Є. Лупаренко

Анотація

Лупаренко С. Є. Розвиток системи охорони материнства й дитинства в Україні в 1920–40-х рр.


Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку системи Охматдит в Україні протягом 1920-40-х рр., а саме: започаткування державної дитячої оздоровчої діяльності, задля чого розвивалась мережа дитячих оздоровчих закладів; визначення кола актуальних питань (організація харчування дітей, боротьба з безпритульністю), які мали розв’язуватися на державному рівні.

Деталі статті

Як цитувати
Лупаренко, С. (2013). Розвиток системи охорони материнства й дитинства в Україні в 1920–40-х рр. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 452-457. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3365
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

С. Є. Лупаренко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди

доцент

Посилання

1. Артюшенко О. Охорона материнства та дитинства в УСРР у 1928-1933 рр. / О. Артюшенко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: [міжвідомчий зб. наук. пр.]: в 2 ч. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Ч. 2. – С. 142–168.
2. Беліцька Є. XV років охорони материнства й дитинства в Україні. Історичний нарис / Є. Беліцька. – К. : Держмедвидав, 1936. – 96 с.
3. Варшавський М. Типологія оздоровчих установ для учнів та підлітків / М. Варшавський. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський обласний інститут Охматдиту, Дніпропетровський облздороввідділ, 1935. – 22 с.
4. Зінченко А. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х-першій половині 30-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / А.Зінченко. – Одеса, 2002. – 17 с.
5. Марочко В. Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / В. Марочко, С. Білокінь, О. Веселова. – К. : Наукова думка, 2003.– 888 с.
6. Реммер М. Оздоровна робота серед дітей / М. Реммер. – К. : Видавництво ЦК КП(б)У «Комуніст», 1936. – 30 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.