Музична освіта у структурі підготовки педагогічних кадрів на Чернігівщині (початок ХХ ст.)

Основний зміст статті

С. І. Матвієнко

Анотація

Матвієнко С. І. Музична освіта у структурі підготовки педагогічних кадрів на Чернігівщині (початок ХХ ст.).


У статті здійснено історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки педагогічних кадрів у Чернігівській губернії на початку ХХ ст. Уведення до наукового обігу широкого кола архівних документів дозволило розкрити особливості використання церковного співу та музики в системі підготовки учителів краю.

Деталі статті

Як цитувати
Матвієнко, С. (2013). Музична освіта у структурі підготовки педагогічних кадрів на Чернігівщині (початок ХХ ст.). Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 457-462. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3368
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

С. І. Матвієнко, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Вера и жизнь : [двухнедельный журнал Черниговской епархии]. – 1913–1916 гг.
2. Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині (ВДАЧО в м. Ніжині) Ф. 1353, оп. 1. од. зб. 46. – Отчет за 1913 г по учебной части Мринской Людмилинской женской учительской семинарии, 1913 г. – 587 арк.
3. Державний архів Чернігівської області (ДАЧО у м. Чернігів) Ф. 759, оп. 1, од. зб. 2. – Черниговское одноклассное приходское училище. Классный журнал, 1916–1917 гг. – 62 арк.
4. ДАЧО у м. Чернігів. Ф. 980, оп. 1, 20 од. зб. – Чернігівський учительський інститут, 1916 р.
5. Добровольский П. Летние курсы церковного пения в Чернигове / П. Добровольский // Прибавление к Черниговским епархиальным известиям. – 1897. – No 17. – С. 620.
6. Отчёт о занятии на временных педагогических курсах для народных учителей и учительниц Новозыбковского уезда Черниговской губернии. [сост. Т. Г. Лубенец]. – К. : Тип. Г. Л. Фронукевича, Никольская улица, 11, 1885. – 64 с.
7. Отчёт Черниговской губернской земской управы за 1898 г. – Чернигов : Тип. губернского земства, 1899. – 319 с.
8. Центральний державний історичний архів України (ЦДІА України у м. Київ) Ф.296, Оп. 296, од. зб. 54. С циркулярами и другими распоряжениями Министерства народного просвещения и г. Попечителя Киевского округа, 1889 г. – 68 арк.
9. ЦДІА України у м. Київ. Ф.707, Оп. 207, од. зб. 87. – Переписка с Министерством народного просвещения дирекции народных училищ Черниговской губернии и Киевского общества грамотности об организации летних курсов церковного пения, 1887 г. – 48 арк.
10. ЦДІА України у м. Київ. Ф.707, Оп. 209, од. зб. 17. – Дело Управления Киевского Учебного округа. Об устройстве учительских съездов и педагогических курсов в Черниговской и Полтавской губерниях, 1885 г. – 42 арк.
11. ЦДІА України у м. Київ. Ф.830. Оп.1, од. зб. 1390. – Глуховское 3-классное училище Ф. А. Терещенко. Отчеты, 1887 г. – 128 арк.
12. ЦДІА України у м. Київ. Ф 1191, Оп.3, од. зб. 4. – Статистические сведения о Черниговской губернии, 1879 г. – 87 арк.
13. ЦДІА України у м. Київ. Ф. 1439. Оп.1, од. зб. 129. – Сведения об училищах г. Чернигова, 1910 г. – 536 арк.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.