Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі

Основний зміст статті

І. М. Мельничук

Анотація

Мельничук І. М. Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі.


У статті розкрито сутність інноваційно-технологічних процесів, які відбуваються у вищій школі на сучасному етапі розвитку освіти. Узагальнено наукові підходи до розуміння категорії «педагогічна технологія». Структуровано три принципово відмінні між собою технологічні схеми організації навчального процесу, які з’являються в науково-педагогічних дослідженнях.

Деталі статті

Як цитувати
Мельничук, І. (2013). Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 462-469. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3369
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

І. М. Мельничук, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Андрущенко В. Високі педагогічні технології / В. Андрущенко, В. Олексенко // Вища освіта України. – 2007. – No 2. – С. 70–76.
2. Богданова І.М. Педагогічна інноватика : [навч. посіб.] / І. М. Богданова. – Одеса : ТЕС, 2000. – 148 с.
3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / авт.-уклад. Н. П. Наволокова. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
4. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, Н. В. Тарадюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.
5. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1998. – 180 с.
6. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий. – К. : ВД «Слово», 2004. – 616 с.
7. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий : у 2 т./ Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т.18. – 16 с.
8. Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.