Загальна характеристика становлення соціальної роботи в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Основний зміст статті

Е. С. Сімакова

Анотація

Сімакова Е. С. Загальна характеристика становлення соціальної роботи в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).


У статті проаналізовано стан вивченості проблеми соціальної роботи в Криму в другій половин іXIX – початку XX століття та надано її загальну характеристику: створення і функціонування соціальних установ. Автор характеризує основні напрямки роботи земств, шкіл, притулків,установ опіки та піклування для неповнолітніх дітей, благодійних установ.

Деталі статті

Як цитувати
Сімакова, Е. (2013). Загальна характеристика становлення соціальної роботи в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 469-473. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3370
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Е. С. Сімакова, Євпаторійський інститут соціальних наук "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта)

аспірант

Посилання

1. Вступ до соціальної роботи / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миновича. – М. : Академвидав, 2005. – 304 с.
2. Сейко Н. А. Доброчинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ : [монографія] / Н. А. Сейко. – Житомир : ЖДУ, 2006. – 318 с.
3. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ – начало ХХ в. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина и др. – М. : Педагогика, 1991. – 448 с.
4. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – початок ХХ століття): Нариси / М. Д. Ярмаченко (відп. ред.) та ін. – К. : Радянська школа, 1991. – 384 с.
5. Шушара Т. В. Розвиток жіночої освіти в Криму (XIX – початок XХ століття) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. В. Шушара. – Ялта : РИО КГУ, 2006. – 20 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.