Розвиток імператорських університетів як соціокультурний чинник започаткування вищої педагогічної освіти в Україні

Основний зміст статті

Г. М. Сомбаманія

Анотація

Сомбаманія Г. М. Розвиток імператорських університетів як соціокультурний чинник започаткування вищої педагогічної освіти в Україні.


Стаття присвячена висвітленню особливостей становлення імператорських університетів як джерел започаткування вищої педагогічної освіти в Україні. Особлива увага приділяється аналізу організації теоретичної та практичної складових педагогічної підготовки випускників класичного університету.

Деталі статті

Як цитувати
Сомбаманія, Г. (2013). Розвиток імператорських університетів як соціокультурний чинник започаткування вищої педагогічної освіти в Україні. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 473-479. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3371
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Г. М. Сомбаманія, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Важинський І. П. Становлення і розвиток педагогічної освіти в центральній та східній Україні (1802-1866 рр. ) / І. П. Важинський : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01/ Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – К., 2002. – 17 с.
2. Дем’яненко Н. М. Загальнопедагогічна підготовка на Київських вищих жіночих курсах (1878-1920 рр.) / Н.М. Дем’яненко // Педагогіка і психологія. - 1997. – No 4. – С. 211–216.
3. Коржов Д. Ю. Розвиток системи вищої освіти в Україні (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) : навч. посіб / Д. Ю. Коржов. – Вінниця : ПП «Центр генеалогії і біографії», 1996. – 16 с.
4. Микитюк О. М. Університет як центр науково-дослідної роботи / О. М. Микитюк // Педагогіка та психологія. – 2001. – No 18 ( 2 ). – С. 5–12.
5. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ - начало ХХ в. / Под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Г. Паначина, Б. К. Тебиева.– М. : Педагогика, 1991 – 448 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.