Просвітницька діяльність Лавр в Україні (кінець XVII– XVIIІ cт.)

Основний зміст статті

В. В. Фазан

Анотація

Фазан В. В. Просвітницька діяльність Лавр в Україні (кінець XVII– XVIIІ cт.).


У статті розглянуто та охарактеризовано передумови, які сприяли становленню просвітницької діяльності Лавр в Україні. Проаналізовано позитивний вплив Лавр на освіту суспільства.

Деталі статті

Як цитувати
Фазан, В. (2013). Просвітницька діяльність Лавр в Україні (кінець XVII– XVIIІ cт.). Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 484-488. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3373
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

В. В. Фазан, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор теологічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года : в 45 т. Т. VI : No 3718, (1720–1722 гг.) – СПб. : Тип. ІІ отделения собственной Его Император. Величества канцелярии, 1830. – 815 с.
2. Україна. Хронологія розвитку : в 6 т. Т.4. / уклад. : О. О. Григор’єва, О. І. Ємельяненко, М. І. Мацола [та ін.] ; редкол.: П. П. Толочко, Г. Ю. Івакін, Л. Л. Залізняк [та ін.]. – К. : КРІОН, 2009. – 864 с.
3. Українська культура в європейському контексті / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько ; за ред. Ю. П. Богуцького. – К. : Знання, 2007. – 679 с.
4. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь : Т. 1. / К. В. Харлампович. – Казань : Изд-во книжн. магазина М. Г. Голубева, 1914. – 878 с.
5. Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії / З. І. Хижняк, В. К. Маньківський. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 203 с.
6. Шевченко О. М. Україна і Росія у світлі релігійно-культурних взаємин другої половини XVII–XVIII ст. / О. М. Шевченко // Укр. іст. журн. – К. : Наук. думка, 1996. – No 1. – С. 82–90.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.