Підготовка викладачів аграрних ВНЗ до діалогізації педагогічного процесу

Основний зміст статті

С. М. Амеліна

Анотація

Амеліна С. М. Підготовка викладачів аграрних ВНЗ до діалогізації педагогічного процесу.


У статті розглянуто питання навчання на діалогічних засадах та підготовки до нього викладачів аграрних ВНЗ. Доведено, що застосування діалогу в навчальній роботі залежить від готовності до нього викладачів як однієї із основних ланок педагогічного процесу. Запропоновано програму психолого-педагогічного семінару для викладачів аграрних ВНЗ «Діалог у навчанні».

Деталі статті

Як цитувати
Амеліна, С. (2012). Підготовка викладачів аграрних ВНЗ до діалогізації педагогічного процесу. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 3-11. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3570
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

С. М. Амеліна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 206 с.
2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
3. Кларин М. В. Инновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике : автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / М. В. Кларин. – М., 1994. – 40 с.
4. Ковалёв Г. А. Психология познания людьми друг друга / Г. А. Ковалёв // Вопросы психологии. – 1983. – No1. – С. 112–118.
5. Педагогічна майстерність: [підручник] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; [за ред. І. А. Зязюна]. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.