Проектування в дослідницькій діяльності студентів вищих навчальних закладів

Основний зміст статті

З. П. Бакум

Анотація

Бакум З. П., Бабенко Т. П. Проектування в дослідницькій діяльності студентів вищих навчальних закладів.


У роботі з’ясовано поняття «проектна діяльність», «дослідницька діяльність», «дослідницька робота студентів ВНЗ», принципи та етапи проектування і дослідницької діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Бакум, З. (2012). Проектування в дослідницькій діяльності студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 11-19. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3571
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

З. П. Бакум, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Борисова О. Наукова діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О. Борисова, Н. Харченко // Рідна школа. – 2008. – No 10. – С. 33–37.
2. МАН : підготовка науково-дослідницьких проектів / упор. М. Голубенко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.
3. Олексюк О. Є. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології / О. Є. Олексюк // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2004. – Вип. 23. – Т. 36. – С. 45–49.
4. П’ятницька-Позднякова І. С. Організація навчально-дослідницької діяльності студентів у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 11. – Т. 24. – С. 96 – 101.
5. Подобедова Т. Ю. Проектування як педагогічний феномен: методологічні та теоретичні аспекти проблеми / Т. Ю. Подобедова // Гуманітарні науки. – 2004. – No1 (7). – С. 100–108.
6. Полат Е. С. Метод проектов в интернет-образовании [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступу: http://WWW.gmeit.murmansk/ru/ text/ information_science/workshop/ seminars/training_persona. 7. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – К. : ЕксОб, 2004. – 304 с.
8. Феденко Л. Создание учебных проектов / Л. Феденко // Відкритий урок. – 2010. – No 2. – С. 19–20.
9. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: [книга для учит.] / Галина Ивановна Щукина. – М. : Просвещение, 1986. – 142 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.