Психолого-педагогічні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності студентів

Основний зміст статті

М. А. Григор’єва

Анотація

Григор’єва М. А. Психолого-педагогічні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності студентів.


Стаття присвячена визначенню сутності інтенсифікації навчального процесу та висвітленню психолого-педагогічних аспектів інтенсифікації навчальної діяльності студентів у вищому начальному закладі. Запропоновані шляхи вдосконалення змісту навчального матеріалу і методів навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Григор’єва, М. (2012). Психолого-педагогічні аспекти інтенсифікації навчальної діяльності студентів. Освітній вимір, 34, 19-27. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3572
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

М. А. Григор’єва, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірант

Посилання

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : ЗАО «Издательство ИКАР», 2009. – 448 с.
2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : [підручник для студ., аспірантів ] / А. М. Алексюк. – К., 1998.
3. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 238 с.
4. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: (Методические основы) / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
5. Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Пед. общество России, 1998. – 640 с.
6. Повышение эффективности педагогических дисциплин в высшей школе / под ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1976. – 144 с.
7. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика в вопросах и ответах / Л. Д. Столяренко, С. И. Самигин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 576 с.
8. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : [навч.-метод. посібн.] / П. М. Щербань. – К., 2002.
9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : [навч. посібн.] / М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.