Тренінгові заняття як важлива умова формування у майбутніх учителів умінь професійної самоорганізаці

Основний зміст статті

Н. Ю. Дуднік

Анотація

Дуднік Н. Ю. Тренінгові заняття як важлива умова формування у майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації.


У статті розглядаються питання застосування тренінгових занять під час вивчення дисциплін педагогічного циклу з метою формування в майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації.

Деталі статті

Як цитувати
Дуднік, Н. (2012). Тренінгові заняття як важлива умова формування у майбутніх учителів умінь професійної самоорганізаці. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 33-40. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3574
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. Ю. Дуднік, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук

Посилання

1. Антонщук Є. Таємниці успіхів учнів та інструкторів «Української школи ейдетики» / Є. Антонщук // Психолог. – 2007. – No25–27. – С. 4–6.
2. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л. : ЛГУ, 1985. – 166 с.
3. Жуков Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, П. В. Растянников. – Киров : Энном, 1991. – 142 с.
4. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструментальное действие / Т. В. Зайцева. – СПб. : Речь; М. : Смысл, 2002. – 80 с.
5. Кондрашова Л. В. Процесс обучения в высшей школе / Л. В. Кондрашова. – Кривой Рог : КГПУ, 2000. – 170 с.
6. Копнин П. В. Логические основы науки / П. В. Копнин. – К. : Вища школа, 1968. – 501 с.
7. Ушинский К. Д. О пользе педагогической литературы / К. Д. Ушинский // Хрестоматия по истории школы и педагогики в России / сост. и автор ввод. очерков С. Ф. Егоров. – [2-е изд.,перераб.]. – М. : Просвещение, 1986. – С. 220–232.
8. Цзен Н. В. Психотренинг: игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. – М. : Класс, 2001. – 272 с.
9. Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития / Б. Д. Эльконин. – М. : Тривола, 1994. – 168 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.