Технологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови

Основний зміст статті

О. В. Катеруша

Анотація

Катеруша О. В. Технологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови.


У статті автор теоретично обґрунтовує дидактичні умови, що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови. Уточнено поняття «дидактична умова», подано авторське бачення процесу формування мотивації навчання англійської мови студентів неспеціальних факультетів.

Деталі статті

Як цитувати
Катеруша, О. (2012). Технологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови. Освітній вимір, 34, 48-55. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3576
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. В. Катеруша, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Бердичевский А. Л. Оптимизация системы обучения иностранному языку в педагогическом вузе : [научн.-теорет. пособие] / А. Л. Бердичевский. – М. : Высшая школа, 1989. – 103 с.
2. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалиста / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Высшая школа, 1989. – 141 с.
3. Брушлинский А. В. Мышление и общение / А. В. Брушлинский, В. А. Поликарпов. – Минск : Университетское изд-е, 1990. – 214 с.
4. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика – Пресс, 1999. – 480 с.
5. Гальперин П. Я. Формирование знаний и умственных умений на основе поэтапного усвоения умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1968. – 134 с.
6. Леонтьев А. Н. Обучение как проблема психологии / Алексей Николаевич Леонтьев // Вопросы психологии. – 1957. – No 1. – С. 17–25.
7. Скаткин М. Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / Михаил Николаевич Скаткин. – М., 1965. – 150 с.
8. Формирование учебной деятельности школьников / под ред. В. Я. Ляудис. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 240 с.
9. Шморгун В. Ф. Активизация учебной деятельности учещихся на уроках : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук / В. М. Шморгун. – К., 1961. – 17 с.
10. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе / Галина Ивановна Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.