Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект)

Основний зміст статті

Т. Г. Качалова

Анотація

Качалова Т. Г. Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект).


У статті на основі аналізу досліджень філософської, психолого-педагогічної літератури уточнюються поняття «соціалізація», «соціальна активність», окреслюється коло їх теоретичних питань щодо формування соціальної активності студента, визначається роль соціуму у формуванні активної соціальної позиції особистості.

Деталі статті

Як цитувати
Качалова, Т. (2012). Концептуальні основи проблеми формування соціальної активності студентів (дидактичний аспект). Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 55-62. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3577
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Т. Г. Качалова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

соціальний педагог

Посилання

1. Вольфовська Т. О. Способи і моделі соціальної взаємодії в соціальних уявленнях молоді / Т. О. Вольфовська // Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування / за ред. І. В. Жадан. – К.,
2007. – 280 с.
2. Гнатенко С. Л. Виховання громадянськості на заняттях з гуманітарних дисциплін / С. Л. Гнатенко // Вісник Львівського університету. – 2005. – No 19. – С. 216–221.
3. Кузнєцова І. До питання про процес соціального становлення людини: індивід – індивідуальність – особистість / І. Кузнєцова // Шкільна бібліотека – 2005.– No 12. – С. 34–38.
4. Семашко О. М. Соціологія молоді. Проблеми соціалізації молоді засобами культури / О. М. Семашко // Соціологія культури : [навч. посіб.] / за ред. О. М. Семашка. – К., Львів, 2000. – 320 с.
5. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе : [учеб. пособие для студ. пед. ин-тов] / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.