Реалізація технології творчого саморозвитку студентів

Основний зміст статті

Е. О. Кокарева

Анотація

Кокарева Е. О. Реалізація технології творчого саморозвитку студентів.


У статті розглядаються теоретичні засади технології творчого саморозвитку студентів та результати її експериментальної апробації у навчальному процесі вищої школи.

Деталі статті

Як цитувати
Кокарева, Е. (2012). Реалізація технології творчого саморозвитку студентів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 62-68. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3578
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Е. О. Кокарева, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Посилання

1. Дурманенко Є. А. Саморозвиток як творення особистості / Є. А. Дурманенко, Л. І. Корміна // Педагогічний пошук. – No3. – 1996. – С. 32 - 37.
2. Слободян О. П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. П. Слободян. – Луганськ, 2004. – 20 с.
3. Фридман Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л. М. Фридман. – М. : Просвещение, 1983. – 160 с.
4. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
5. Хуторской А. В. Современная дидактика: [учебник для вузов] / А. В. Хуторской. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.