Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики

Основний зміст статті

О. А. Коновал

Анотація

Коновал О. А. Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики.


У статті з’ясовуються підходи до конструювання сучасних дидактичних засобів організації та управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики; подається зміст, розкривається призначення компонентів навчально-методичних комплексів, що мають забезпечити ефективну підтримку самостійної роботи студентів.

Деталі статті

Як цитувати
Коновал, О. (2012). Навчально-методичний комплекс як сучасний дидактичний засіб управління самостійною роботою студентів у вивченні фізики. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 68-76. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3579
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. А. Коновал, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор пед. наук, професор

Посилання

1. Алтайцев А. М. Учебно-методический комплекс и самостоятельная работа студентов / А. М. Алтайцев // Аналитический обзор международных тенденций развития высшего образования [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://charko.narod.ru/ index71.html – Загол. з екрана. – Мова рос.
2. Буряк В. К. Система дидактичних умов ефективної організації навчальної пізнавальної діяльності / В. К. Буряк // Рідна школа. – 2007. – No 5. – С. 25–27.
3. Герман Н. Адаптація форм організації самостійної роботи студентів до сучасних технологій навчання / Н. Герман, Н. Тягунова // Вища школа. – 2001. – No 4–5.– С. 53–61.
4. Жук А. И. Учебно-методические комплексы (из опыта разработки) : [метод. пособие] / А. И. Жук, А. В. Макаров. – Мн. : БГУ, 2001. – 47 с.
5. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М. : Высшая школа, 1990. – 384 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.