Проблема номінального використання педагогічних технологій у процесі гуманістичного формування особистості студента

Основний зміст статті

Л. С. Костіна
О. Г. Ліхошерст

Анотація

Костіна Л. С., Ліхошерст О. Г. Проблема номінального використання педагогічних технологій у процесі гуманістичного формування особистості студента.


У статті з’ясовано поняття педагогічних технологій, використання яких здійснюється на засадах гуманістичного підходу до формування особистості студентів ВНЗ економічного профілю. Визначено основні проблеми їх номінального використання в навчально-виховному процесі.

Деталі статті

Як цитувати
Костіна, Л., & Ліхошерст, О. (2012). Проблема номінального використання педагогічних технологій у процесі гуманістичного формування особистості студента. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 76-85. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3580
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Л. С. Костіна, Криворізький національний університет

викладач

О. Г. Ліхошерст, Криворізький національний університет

викладач

Посилання

1. Гушко О. Педагогічні технології підготовки студентів вищих навчальних закладів / О. Гушко // Гуманітарний вісник. – No22. – 2010. – С. 34–38.
2. Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – No1. – С. 12–13.
3. Зерна педагогічної інновації: [хрестоматія] / уклад. : Л. В. Буркова, Н. Ф. Федорова. – К. : Правда, 2001. – 120 с.
4. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: [навч.-метод. посібник] / Г. О. Ковальчук. – К . : КНЕУ, 2003. – 341 с.
5. Кремень В. Г. Трансформації особистості в суперечностях епохи / В. Г. Кремень // Вища освіта України. – 2010. – No3. – С. 15–17.
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / Сергей Иванович Ожегов. – М., 1988. – 816 с.
7. Педагогічний словник / [за ред. Ярмаченка М. Д.]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
8. Реан А. А. Психология и педагогика / А. А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – СПб. : Питер, 2002. – 432 с.
9. Рябчиков В. Традиційна педагогічна парадигма як «прокрустове ложе» вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. Рябчиков // Вища освіта України. – 2011. – No3. – С. 32–38.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.