Шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів

Основний зміст статті

О. О. Лаврентьєва

Анотація

Лаврентьєва О. О. Шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів.


У статті розкрито підходи, виокремлено шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів у процесі професійної підготовки, подано зміст і структуру цього складного особистісного утворення.

Деталі статті

Як цитувати
Лаврентьєва, О. (2012). Шляхи формування готовності майбутніх учителів до управління самостійною роботою учнів. Освітній вимір, 34, 111-119. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3585
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. О. Лаврентьєва, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Белякова И. В. Формирование готовности будущего учителя к управлению самостоятельной работой учащихся: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Белякова Ирина Вячеславовна. – Магнитогорск, 2004. – 195 с.
2. Есипов Б. П. Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения / Борис Петрович Есипов. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – Вып. 115. – С. 5–37.
3. Есипович К. Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков в средней школе / К. Б. Есипович. – М. : Просвещение, 1988. – 190 с.
4. Єльникова Г. Управлінська компетентність / Галина Єльникова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.
5. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника / Олександра Іванівна Мармаза. – Х. : Основа, 2007. – 448 с.
6. Философский словарь / [ред. И. Т. Фролова].– М. : Политиздат, 1987. – [5-е изд.]. – 590 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.