Технологія діалогічного навчання як складник професійної освіти майбутніх учителів

Основний зміст статті

В. В. Морозов

Анотація

Морозов В. В. Технологія діалогічного навчання як складник професійної освіти майбутніх учителів.


У статті розглянуто технологію діалогічного навчання студентів у ВНЗ, побудовану на принципі рольової перспективи.

Деталі статті

Як цитувати
Морозов, В. (2012). Технологія діалогічного навчання як складник професійної освіти майбутніх учителів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 119-125. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3586
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

В. В. Морозов, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – М. : Знание, 1983. – 95 с.
2. Данилов М. А. Процесс обучения в советской школе / М. А. Данилов. – М. : Политиздат, 1960. – 200 с.
3. Зимняя И. А. Личностно-деятельностный подход к обучению иностранному языку взрослых в интенсивном курсе / И. А. Зимняя // Труды МГПИЯ им. М. Тореза. – М., 1988. – Вып. 280. – С. 4–15.
4. Кондрашова Л. В. Организация учебного процесса в высшей школе на принципах ролевой перспективы / Лидия Валентиновна Кондрашова // Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности. – Гродно : ГГУ, 1999. – С. 293–297.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.