Роль української мови за професійним спрямуванням у становленні майбутнього ветеринара

Основний зміст статті

О. А. Стукало

Анотація

Стукало О. А. Роль української мови за професійним спрямуванням у становленні майбутнього ветеринара.


У статті охарактеризовано місце української мови у становленні майбутнього спеціаліста. Здійснено спробу аналізу педагогічних умов формування професійного спілкування студентів аграрного університету на матеріалі вивчення української мови професійного спрямування.

Деталі статті

Як цитувати
Стукало, О. (2012). Роль української мови за професійним спрямуванням у становленні майбутнього ветеринара. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 125-132. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3587
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

О. А. Стукало, Дніпропетровський державний аграрний університет

викладач

Посилання

1. Бибрих Р. Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе / Р. Р. Бибрих // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу. – Кишинев, 1990. – С. 17–29.
2. Кияк Т. Р. Лингвистические аспекты терминоведения: [учебн. пособ.] / Т. Р. Кияк. – К. : УМКВО, 1989. – 103 с.
3. Кочерган М. П. Вступ до мовознавтва: [підручник] / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 2001. – 368 с.
4. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.
5. Тоцька Н. Методика роботи викладачів вищого технічного навчального закладу над українським професійним мовленням студентів / Н. Тоцька // Дивослово. – 2003. – No 1. – С. 62–65.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.