Розвиток операційного компонента пізнавальної активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Основний зміст статті

Н. О. Чувасова

Анотація

Чувасова Н. О. Розвиток операційного компонента пізнавальної активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.


У статті розкрито структуру операційного компонента пізнавальної активності майбутніх учителів у вищому навчальному закладі та розглянуто шляхи та методи розв’язання проблеми розвитку операційного компонента пізнавальної активності.

Деталі статті

Як цитувати
Чувасова, Н. (2012). Розвиток операційного компонента пізнавальної активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 148-157. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3591
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Н. О. Чувасова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук

Посилання

1. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / Александр Николаевич Леонтьев. – М. : Прогресс, 1983. – 365 с.
2. Матюшкин А. М. Загадки одаренности / Алексей Михайлович Матюшкин. – М. : Школа- пресс, 1993. – 128 с.
3. Мар’яненко Л. В. Особливості структурної організації пізнавальної активності учнів / Л. В. Мар’яненко // Педагогіка і психологія. – 1997. – No 1. – С. 14–22.
4. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 423 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.