Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників

Основний зміст статті

Т. В. Батрак

Анотація

Батрак Т. В. Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників.


У статті визначено критерії та показники для експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників у загальноосвітній школі, а також наведено рівні естетичної вихованості, розроблені на основі співвіднесення критеріїв.

Деталі статті

Як цитувати
Батрак, Т. (2012). Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників. Освітній вимір, 34, 158-165. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3592
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Т. В. Батрак, Інститут проблем виховання АПН України

аспірант

Посилання

1. Борев Ю. Б. Эстетика: [учебник] / Ю. Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.
2. Газман О. Базовая культура и самоопределение личности. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы / О. С. Газман // сб. науч. тр. под ред. Газманова О. С. – М. : Изд.АПН СССР, 1989. – 150 с.
3. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство / Г. Гачев. – М. : Детская литература, 1980. – 143 с.
4. Гінзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1994. – No 3. – С. 43–52.
5. Джуринский А. Н. Проблемы поликультурного воспитания в зарубежной педагогике / А. Н. Джуринский // Вопросы философии. – 2007. – No 10. – С. 41–52.
6. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. – М. : Народное образование, 1999. – 208 с.
7. Липский В. Н. Эстетическая культура и личность / В. Н. Липский. – М. : Знание, 1987. – 123 с.
8. Педагогика / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин и др.; под ред. С. П. Баранова и В. А. Сластенина. – М. : Просвещение, 1986. – 334 с.
9. Сластенин В. А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, В. Н. Шиянов. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
10. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: [книга для учит.] / сост. Г. С. Лабковская. – М. : Просвещение, 1983. – 304 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.