Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників

Основний зміст статті

Т. В. Батрак

Анотація

Батрак Т. В. Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників.


У статті визначено критерії та показники для експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників у загальноосвітній школі, а також наведено рівні естетичної вихованості, розроблені на основі співвіднесення критеріїв.

Деталі статті

Як цитувати
Батрак, Т. (2012). Критерії та показники експериментального вивчення стану естетичної вихованості старшокласників. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 158-165. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3592
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Т. В. Батрак, Інститут проблем виховання АПН України

аспірант

Посилання

1. Борев Ю. Б. Эстетика: [учебник] / Ю. Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.
2. Газман О. Базовая культура и самоопределение личности. Базовая культура личности: теоретические и методологические проблемы / О. С. Газман // сб. науч. тр. под ред. Газманова О. С. – М. : Изд.АПН СССР, 1989. – 150 с.
3. Гачев Г. Творчество, жизнь, искусство / Г. Гачев. – М. : Детская литература, 1980. – 143 с.
4. Гінзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения / М. Р. Гинзбург // Вопросы психологии. – 1994. – No 3. – С. 43–52.
5. Джуринский А. Н. Проблемы поликультурного воспитания в зарубежной педагогике / А. Н. Джуринский // Вопросы философии. – 2007. – No 10. – С. 41–52.
6. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. – М. : Народное образование, 1999. – 208 с.
7. Липский В. Н. Эстетическая культура и личность / В. Н. Липский. – М. : Знание, 1987. – 123 с.
8. Педагогика / С. П. Баранов, Л. Р. Болотина, В. А. Сластенин и др.; под ред. С. П. Баранова и В. А. Сластенина. – М. : Просвещение, 1986. – 334 с.
9. Сластенин В. А. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, В. Н. Шиянов. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
10. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: [книга для учит.] / сост. Г. С. Лабковская. – М. : Просвещение, 1983. – 304 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.