Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів

Основний зміст статті

О. В. Компаній

Анотація

Компаній О. В. Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів.


У статті охарактеризовано методи стимулювання молодших підлітків до самореалізації в позаурочній пізнавальній діяльності, що сприяло розвитку пізнавальних інтересів, мислення, розширенню знань, творчій самореалізації.

Деталі статті

Як цитувати
Компаній, О. (2012). Шляхи формування читацьких інтересів молодших школярів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 171-178. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3595
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

О. В. Компаній, Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди

аспірант

Посилання

1. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать: [книга для учит.] / А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с.
2. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей / Дейл Карнеги. – М. : АСТ, 2011. – 223 с.
3. Морозова Н. Г. Учителю о познавательном интересе / Н. Г. Морозова. – М. : Знание, 1979. – 40 с.
4. Стимулы нравственного и интеллектуального развития подростков (в процессе учебно-воспитательной работы): [сб.статей] / под ред. проф. З. И. Равкина. – Йошкар-Ола, 1968.
5. Шуман В. П. Актуальные вопросы дидактики (Проблема стимулирования познавательной деятельности учащихся). Часть I. : [учебн. пособ. для учит. и студ.] / В. П. Шуман. – Владимир, 1974. – 81 с.
6. Шуть М. Школа ігромайстерності / М. Шуть. – К. : ВД «Шкільний світ»; вид. Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
7. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе: [учебн. пособ. для студ. пед. ин-тов] / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.