Формування предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів

Основний зміст статті

А. О. Нікора

Анотація

Нікора А. О. Формування предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів.


У статті конкретизовано понятійний апарат компетентнісного підходу, уточнено перелік предметно-історичних компетенцій учнів та напрями їх набуття у процесі навчання історії.

Деталі статті

Як цитувати
Нікора, А. (2012). Формування предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 189-197. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3598
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

А. О. Нікора, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії / К. О. Бабанов. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 239 с. [1] с. : табл.
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. – 2000. – № 39–40. – 126 с.
4. Навчальна програма з історії для 12-річної загальноосвітньої середньої школи // Історія в школі. – 2004. – № 7–12.
5. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х. : Основа, 2005. – 96 с.
6. Старєва А. М. Методика навчання історії : особистісно орієнтований підхід : [ навч.-метод. посібн.] / А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 152 с.
7. Хуторской А. В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному? : [пособ. для учит.] / А. В.Хуторской. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.
8. Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования / С. Шишов // Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. – 2002. – № 3. – С. 20–21.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.