Формування предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу

Основний зміст статті

С. П. Паламар

Анотація

Паламар С. П. Формування предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.


У статті розкрито шляхи формування предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення української літератури, літературного краєзнавства та під час позакласного читання. Обґрунтовано мовно-літературні параметри роботи з художнім текстом.

Деталі статті

Як цитувати
Паламар, С. (2012). Формування предметних компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 198-207. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3599
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

С. П. Паламар, НАНП України

кандидат пед. наук, ст. наук. співробітник

Посилання

1. Борисюк І. В. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетентності учнів / І. В. Борисюк // Мовознавство. – 1998. – No 1. – С. 41 – 54.
2. Введенская Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 576 с.
3. Вікова психологія / за ред. Костюка Г. С. та ін. – К. : Рад. школа, 1976. – 270 с.
4. Возрастная и педагогическая психология : [учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов] / М. Матюхина, Т. Михальчик. – М. : Просвещение, 1984. – 256 с.
5. Грибан Г. Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури / Г. Грибан // Дивослово. – 1998. – No 23. – С. 19–22. 7. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі. – 2002. – No 1. – С. 2–13.
6. Мироненко Т. Формування образного мислення учнів на уроках лексикології / Т. Мироненко // Дивослово. – 2003. – No 1. – С. 37–41.
7. Пасічник Є. А. Літературне краєзнавство в школі / Є. А. Пасічник. – К. : Рад. школа, 1965. – 136 с.
8. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [Текст]: [навч. посіб. для студ.-філологів] / А. Л. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2011. – 291 с.
9. Степанишин Б. І. Нові підходи до викладання української літератури / Б. І. Степанишин // Дивослово. – 1995. – No 1. – С. 44–46.
10. Токмань Г. Вікова психологія як наукове джерело методики викладання літератури / Ганна Токмань // Дивослово. – 2003. – No 6. – С. 23–29.
11. Токмань Г. Л. Навчання української літератури: розвивати не втрачаючи / Г. Л. Токмань // Дивослово. – 2011. – No 12. – С. 32.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.