Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи

Основний зміст статті

В. Я. Полякова

Анотація

Полякова В. Я. Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи.


Автор ставить завдання з’ясувати зміст і сутність понять «самостійна навчальна діяльність учнів старшої школи», «організація самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи», «самостійна робота учнів старшої школи».

Деталі статті

Як цитувати
Полякова, В. (2012). Зміст і сутність самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи. Освітній вимір, 34, 208-215. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3600
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

В. Я. Полякова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувач

Посилання

1. Національна доктрина розвитку України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – No 29.
2. Бондар В. І. Дидактика / Віктор Іванович Бондар. – К., 2005. – 262 с.
3. Зеленкова Н. Формування пізнавальної самостійності старшокласників у навчальному процесі / Н. Зеленкова // Рідна школа. – 2005. – No 8. – С. 31–33.
4. Кузьмінський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьмінський , В. Л. Омеляненко. – К., 2007. – 447 с.
5. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К., 2006. – С. 315–321.
6. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект / Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : «Видавничий дім», 2009. – 306 с.
7. Пидкасистый П. И. Самостоятельная деятельность учащихся / Павел Иванович Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1972. – 182 с.
8. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / Василь Олександрович Сухомлинський. – К., 1972. – 243 с.
9. Терепищий С. О. Сучасна освіта – це інноваційність / С. О. Терепищий // Освіта України. – 2011. – No8. – С. 5.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.