Стратегічні принципи в системі організації здоров'язберігаючої освіти у школі та ВНЗ

Основний зміст статті

А. П. Афонін

Анотація

Афонін А. П. Стратегічні принципи в системі організації здоров'язберігаючої освіти у школі та ВНЗ.


У статті наводяться пріоритетні завдання педагогічних кадрів, здатних творчо й ефективно працювати в нових умовах для збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління.

Деталі статті

Як цитувати
Афонін, А. (2012). Стратегічні принципи в системі організації здоров’язберігаючої освіти у школі та ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 216-220. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3601
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

А. П. Афонін, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

доктор мед. наук, професор

Посилання

1. Абаскалова Н. П. Системный подход в формировании здорового образа жизни субъектов образовательного процесса «школа – вуз» / Н. П. Абаскалова. – Новосибирск, 2001. – 156 с.
2. Айзман Р. И. Педагогические и медицинские проблемы / Р. И. Айзман // Материалы международной конференції.– Новосибирск, 1999. – С. 18–21.
3. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, А. А. Попова. – К., 2000. – 248 с.
4. Березина М. Г. Роль психофизиологических особенностей студентов в адаптации к учебной деятельности : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. пед. наук / М. Г. Березина. – Новосибирск, 2000.
5. Зайцев Г. К. Валеология. Культура здоровья / Г. К. Зайцев, А. Г. Зайцева. – Самара, 2003. – 272 с.
6. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека / Э. М. Казин. – М., 2000. – 192 с.
7. Малашенко М. П. Педагогика здоровья в начальной школе / М. П. Малашенко. – Харьков, 2008. – 192 с.
8. Мельникова М. М. Концептуальные подходы к системе организации здоровьесберегающего образования в вузе / М. М. Мельникова // Валеология. – 2006. – No1. – С. 80–83.
9. Практикум по психологии здоровья / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб., 2005. – 351 с.
10. Тимофієва М. П. Психологія здоров’я : [навч. посібн.] / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжанова. – Чернівці, 2009.– 296 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.