Особливості підготовки педагогічних кадрів в університеті

Основний зміст статті

О. С. Білоус

Анотація

Білоус О. С. Особливості підготовки педагогічних кадрів в університеті.


У статті розглянуто проблему специфіки підготовки педагогічних кадрів на заняттях у вищій школі як одного з чинників їхньої професійно-творчої самореалізації.

Деталі статті

Як цитувати
Білоус, О. (2012). Особливості підготовки педагогічних кадрів в університеті. Освітній вимір, 34, 220-227. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3602
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

О. С. Білоус, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.
2. Курлянд З. Н. Професійна усталеність вчителя – основа його педагогічної майстерності / З. Н. Курлянд. – Одеса, 1995. – 160 с.
3. Сластёнин В. А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки / Виталий Александрович Сластёнин. – М. : Просвещение, 1976. – 160 с.
4. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: [уч. пособ.] / Н. Ф. Талызина. – [5-е изд.] – М. : Академия, 1998. – 288 с.
5. Терехова Н. Г. Совершенствование системы профессионального отбора молодежи на педагогические специальности университетов / Н. Г. Терехова. – Бишкек : БГУ, 1992. – 176 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.