Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні)

Основний зміст статті

Н. В. Гнілуша

Анотація

Гнілуша Н. В. Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні).


У статті теоретично обґрунтовано методологічні засади розробки проблеми регіоналізації екологічної освіти як фактору професійної підготовки екологів, що є якісним показником визначеної ідеї взаємодії суспільства і природи на різних рівнях в умовах сталого розвитку країни.

Деталі статті

Як цитувати
Гнілуша, Н. (2012). Фактори зміни спрямованості професійної підготовки еколога в умовах сталого розвитку України (локальний, регіональний, глобальний рівні). Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 235-245. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3604
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Н. В. Гнілуша, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, доцент

Посилання

1. Анучин В. А. Основы природопользования: Теоретический аспект / Всеволод Александрович Анучин. – М. : Наука, 1978. – 156 с.
2. Вернадский В. И. Биосфера / Владимир Иванович Вернадский.. – Л. : Науч. хим. тех. изд-во, 1926. – 146 с.
3. Вернадский В. И. История минералов земной коры. Т. 1. / Владимир Иванович Вернадский. – Науч. хим. тех. изд-во, 1923 – 208 с.
4. Гирусов Е. В. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия / Эдуард Владимирович Гирусов. – М. : Наука, 1981. – 342 с.
5. Дробноход М. І. Екологія в освітньому полі України: методологія та зміст / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – С. 151–153.
6. Камшилов М. М. Эволюция биосферы / Михаил Михайлович Камшилов. – М. : Мысль, 1975. – 254 с.
7. Келина Н. Ю. Методологические подходы к экологическому образованию региональной направленности / Ю. Н. Келина // «Экология и жизнь» : [сб. статей VI международной научно-практической конференции]. – Пенза, 2003. – С. 3–8.
8. Кисельов М. М. Національна та екологічна: сфери перетину / М. М. Кисельов // Серія «Охорона навколишнього середовища» «Національна та екологічна»: Всеукраїнська екологічна ліга. – 2006. – № 8. – С. 2–13.
9. Мамедов Н. М. Концепция устойчивого развития и экологическое образование / Н. М. Мамедов // Сборник «Экология и география». – М. : МО РФ, 1995. – С. 25–28.
10. Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера / Никита Николаевич Моисеев. – М. : Молодая гвардия, 1990. – 352 с.
11. Національна екологічна політика України: стратегічні оцінки і рекомендації / за ред. Шевчука В. Я. – К., 2007. – 55 с.
12. Пріоритети національної стратегії збалансованого (стійкого) розвитку України: погляд НУО, К. : Діа, 2003. – 140 с.
13. Платонов Г. В. Диалектика взаимодействия общества и природы / Георгий Васильевич Платонов. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 191 с.
14. Наєнко Т. В. Освіта екобезпечного інформаційного суспільства: проблеми і перспективи : [монографія] / Т. В. Саєнко. – К. : Освіта України. – 2008. – 290 с.
15. Стратегія ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія « Екологічна освіта і виховання». – 2006. – No 3. – 39 с.
16. Соломинка С. М. Взаимодействие общества и природы. Философские проблемы / С. М. Соломинка. – М. : Мысль, 1983. – 251 с.
17. Федоренко Н. П. Экология и экономика эволюции взаимодействия // Философские проблемы глобальной экологии / Н. П. Федоренко, Н. Ф. Реймерс. – М. : Мысль, 1983. – 163 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.