Розвиток поняття "духовність" у структурі ціннісно-смислової картини світу

Основний зміст статті

А. В. Задорожній, Задорожній

Анотація

Задорожній А. В. Розвиток поняття "духовність" у структурі ціннісно-смислової картини світу.


У статті зроблено спробу висвітлити розвиток поняття «духовність» у структурі ціннісно-смислової картини світу. Розкрито структурні компоненти поняття «духовність», доведено їх взаємозв’язок. Окреслено педагогічні умови виховання духовності у молодших школярів.

Деталі статті

Як цитувати
Задорожній, А. (2012). Розвиток поняття "духовність" у структурі ціннісно-смислової картини світу. Педагогіка вищої та середньої школи, 34, 245-251. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3605
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

А. В. Задорожній, Задорожній, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат пед. наук, ст. викладач

Посилання

1. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, – 1984. – 444 с.
2. Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості / С. Д. Максименко. – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2006. – 240 с.
3. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – [3-е изд.]; [пер. с англ.]. – СПб. : Питер, 2006. – 352 с.
4. Менчинская Н. А. Обучение и развитие младших школьников / Н. А. Менчинская. – М. : Педагогика, 1970. – 72 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.